Tại sao người ta "phát cuồng" vì Black Friday?

Tại sao người ta "phát cuồng" vì Black Friday?

black friday mỹ usa - -
You can compare max 4 products.