Bằng chứng về sự trường thọ kỳ lạ của các vị vua cổ đại!

Bằng chứng về sự trường thọ kỳ lạ của các vị vua cổ đại!

Ai Cập Egypt

Bản khắc: danh sách của vua Sumeria, danh sách hoàng gia Turin và hòn đá Palermo là 3 văn bản cổ xưa quan trọng mô tả thời kỳ các vị thần linh là đấng tối cao cai trị hành tinh chúng ta.

Các vị thần linh có ảnh hưởng to lớn đến quá trình tiến hóa và phát triển văn minh nhân loại.

Danh sách các vị vua Sumeria

Danh sách các vị vua Sumeria là một trong những văn bản cổ xưa đáng chú ý nhất được phát hiện ra trên Trái Đất, mô tả chính xác những người cai trị nền văn minh cổ đại Sumeria.


Danh sách các vị vua Sumeria (năm 2119 trước CN)

Có hàng chục bản sao chép danh sách các vị vua Sumeria được tìm thấy ở Babylon, Susa, Assyria và thư viện hoàng gia vua Nineveh từ thế kỷ 7 trước CN.

Tất cả các bản sao chép này được cho là bản sao chép nguyên gốc từ một bản danh sách nguyên gốc được viết trong triều đại Ur III hoặc từ trước đó.

Tuy nhiên, bản danh sách của vua Sumeria được bảo tồn kỹ lưỡng nhất, là tảng đá hình lăng trụ khắc chữ tượng hình được lưu giữ trong Bảo tàng Ashmolean ở Anh.

Trên tảng đá ghi bản danh sách các vua thời Sumeria trước và sau trận đại hồng thủy. Bản danh sách mô tả các vua là những người cai trị Trái Đất suốt hàng ngàn năm.

Trong bản danh sách của vua Sumeria có đoạn: “…Sau khi vương quyền trao xuống từ thiên đường, ngự trị tại Eridug. Thần Alulim trở thành vua cai trị suốt 28.800 năm. Alaljar cai trị trong 36.000 năm. Hai vị vua này cai trị trong 64.800 năm”.

Văn bản cổ đại này mô tả một thời kỳ trên Trái Đất, ở đó con người "có thể" sống thọ hàng ngàn năm và cai trị cả lãnh địa cổ đại rộng lớn.

Các nhà nghiên cứu không giải thích được vì sao danh sách độc nhất về các vua cai trị mang tính chất thần thoại lại tương ứng với những vị vua cai trị trong lịch sử đã tồn tại

Chúng ta phải kết hợp thần thoại với lịch sử mới hiểu được danh sách vua Sumeria. Các học giả ngày nay chỉ công nhận ý nghĩa lịch sử của bản danh sách, loại bỏ yếu tố thần thoại.

Bản danh sách hoàng gia Turin hay bản danh sách các vua Turin

Nếu như người ngoài hành tinh là những vị thần cai trị Trái Đất suốt hàng ngàn năm thì sao không có bằng chứng về điều này.


Bản danh sách các vua Turin.

Danh sách các vị vua Sumeria cổ đại không phải là văn bản cổ đại duy nhất mô tả các vị thần đã cai trị Trái Đất như thế nào.

Bản danh sách hoàng gia Turin là văn bản cổ đại nữa mô tả những triều đại kéo dài của các vị thần linh, được viết trên giấy cói thời Turin bằng ngôn ngữ thầy tu (một dạng ký tự tượng hình cổ của các thầy tu Ai Cập).

Các học giả cho rằng bản giấy cói nguyên gốc là một bản danh sách gồm hơn 300 cái tên kèm theo thời gian cụ thể các vị vua lên ngôi cai trị Ai Cập cổ đại.

Đáng chú ý là phần danh sách các vị vua Sumeria được ghi chép chính xác trong 2 hàng cột cuối cùng.

Trong đó trình bày tóm tắt toàn bộ văn bản, nhắc đến danh sách các vị vua Sumeria, có đoạn: “…Vua Shemsu-Hor, trị vì 13.420 năm. Vua Shemsu-Hor trị vì 23.200 năm. Tổng cộng 2 vị vua cai trị 36.620.”

Bản danh sách trên giấy cói Turin cho thấy rõ 9 triều đại đã cai trị Ai Cập trước thời các Pharaoh và trong đó có các vị vua đáng kính: Memphis, North, Shemsu Hor, Horus cai trị đến thời Mene – Pharaoh đầu tiên của Ai Cập cổ đại.

Hòn đá Palermo

Hòn đá Palermo cũng là biên niên sử hoàng gia, được coi là bộ sách lịch sử cổ nhất thế giới. Hòn đá cổ này là nguồn tư liệu nghiên cứu rất quan trọng về lịch sử Ai Cập cổ đại.


Hòn đá Palermo.

Tuy nhiên, thời gian tạo tác hòn đá này vẫn là điều bí ẩn. Người ta cho rằng nó được tạo tác trong triều đại thứ 5.

Giống như danh sách các vị vua Sumeria cổ đại và danh sách hoàng gia Turin, bản danh sách trên hòn đá Palermo bao gồm các vị vua thần thoại Ai Cập trước 5 triều đại pharaoh đầu tiên.

Hòn đá Palermo là nửa phiến đá diorite màu đen duy nhất ban đầu cao khoảng 2m và rộng khoảng 60cm, đang được trưng bày trong Bảo tàng Palermo, ở Italia.

Văn bản được viết bằng chữ tượng hình liệt kê 120 vị vua cai trị trước khi hình thành nền văn minh Ai Cập cổ đại. Tên các vị thần và á thần có trong phả hệ hoàng gia Ai Cập.

Một số văn bản cổ đại đều mô tả chính xác thời kỳ nó ra đời và các vị vua như các vị thần từ thiên đường bước xuống cai trị nhân loại. Hơn nữa, các vị thần này có trong tất cả các nền văn minh cổ đại trên Trái Đất.

Vì một số lý do mà các nhà nghiên cứu đã bỏ qua những văn bản cổ đại này và tự đưa ra biên niên sử Ai Cập cổ đại và các nền văn minh khác.

Họ không thể giải thích và chứng minh được: Vì sao các vị vua cai trị suốt hàng ngàn năm? Các vị vua sống trường thọ có phải là người hành tinh khác?

Nguồn: Ancient Code

You can compare max 4 products.